Близост и Адаптивност

Близостта е понятието, което определя дали Вашето куче вижда ценност в това да бъде близо до Вас.

Куче, което цени близостта, ще:

  • Се радва на свободни разходки без повод
  • Ходи спокойно на повод  
  • Стои наблизо, докато почивате в парка
  • Ще предпочита леглото му да бъде до Вашия диван
  • Ще бъде лесно извикано

Куче, което вижда стойност в близостта, има уменията да излиза с Вас и да посещава всякакви места, без да се притеснявате, че нещо неприятно може да се случи. 

Има страхотни и много забавни игри, с които можете да изградите и да развивате концепцията за близост. 

Освен това винаги използвайте всяка възможност да подкрепите кучето си, когато самó избира да стои близо до Вас. Награждавайте всяко спонтанно приближаване в непосредствена близост до Вас, особено, когато сте навън и тази близост е самостоятелен избор на кучето

АДАПТИВНОСТ / ГЪВКАВОСТ

Гъвкавостта е една от най-важните личностни черти, които можете да  разгърнете в кучето.

Тази концепция определя дали кучето ще се държи по един и същ начин в една и съща ситуация всеки път.

Може ли Вашето куче да се адаптира и да се възстановява бързо, ако има промяна в живота му? Пуска ли се по течението или реагира с тревожност или стрес при промяна на обстоятелствата около рутината му?

Негъвкаво е куче, което винаги предлага един и същ отговор в една и съща ситуация, например: 

  • Куче, което винаги лае, когато види друго куче, независимо от ситуацията
  • Куче, което винаги стъпва на кухненския плот щом влезе в кухнята, независимо дали там има храна
  • Куче, което винаги се хвърля към портата на двора, когато излезе от къщата 

Куче, което е гъвкаво, е способно да предложи различни поведения, в сходни или едни и същи ситуации, според контекста на ситуацията.  

Гъвкавостта е супер важна, защото тя е в основата на промяната на всяко поведение.

Ако имате някаква поведенческа борба (независимо дали дърпане на каишка, реактивност или сърфиране за храната на котката…), преди да можете да повлияете с обучение върху тази борба, Вашето куче трябва да разбере, че понякога може да реагира по различен начин от досегашния и да е в състояние да го направи. Да бъде куче, което може да помисли преди да действа и да избере адекватно поведение, вместо да реагира по навик. 

Често обаче, за да повлияете върху оформянето на гъвкавост у Вашето куче, първо Вие трябва да се огледате колко сте адаптивни.

ЗАРЕЖЕТЕ РУТИНАТА

Повишаването на гъвкавостта ще засили спокойствието и увереността на кучето и ще му позволи да бъде по-адаптивно към промени в живота си.

МИНИ КУРС "БЛИЗОСТ"

Работата по концепцията за близост оформя куче, което избира да остане близо до вас, независимо от разсейванията в средата и винаги да идва с желание при повикване.

ЗАРЕЖЕТЕ КУПАТА

Това е може би най-голямата промяна, която можем да направим, за да засилим цялостната ни връзка, защото ставаме център на всичко забавно.