Електрическите нашийници работят. Но как?

Какво представляват?

Електрическите нашийници имат две метални зъбчета, които се допират върху кожата на врата на кучето (въпреки че някои треньори ги поставят и върху други части на тялото, включително стомаха или гениталиите). Тези метални зъбчета доставят токов удар при натискане на бутона на дистанционното управление, или по-точно казано когато кучето лае, или когато прави нещо друго, което човека не иска.

Как ги използват треньорите?

Електрическите нашийници оказват отрицателно наказание.

Много треньори ги използват, за да научат кучето много бързо на поведения като сядане, лягане, отзоваване, ходене на ред и т.н.

Кучето бива поставено в позиция и му се нанася токов удар, ако излезе от позицията. Щом кучето изпълни зададената команда, токовия удар се прекратява. Така кучето започва да изпълнява зададените команди, за да избегне наказанието.

В други случаи електрическия нашийник оказва положително наказание.

Това са случаите в които се нанася удар, за да се прекрати нежелано поведение, като например лай. Щом кучето прекрати поведението, което не харесваме, наказанието приключва.

Повечето нежелани рекации на кучетата като лаене срещу хора или кучета произтичат от емоцията страх. Много треньори използват електрически нашийници, за да научат кучето да спре да показва това поведение, когато се страхува. В тези случаи шокът идва след поведението и учи кучето да се въздържа от това поведение, за да избегне наказанието.

Какво означава на практика това? Всеки път, когато кучето види това, от което се страхува, то влиза в по-дълбок стрес, защото знае, че ако демонстрира емоцията, която изпитва, за да се справи с нея, то ще получи наказание. Всеки път, когато кучето види страшното нещо, то започва да се страхува И от предстоящото наказание. Живот в непрекъсната асоциация за страх и наказание.


Този тип обучение се използва масово от треньори и стопани, защото води до бързо прекратяване на нежеланото поведение (когато кучето е с нашийник), но за жалост не помага на основното емоционално състояние, което изпитва кучето. Резултатът е уплашено куче, което вече не съобщава, когато е уплашено, което е потенциално много опасен резултат, защото в стълбицата на емоционалните поведения след лаенето, следва нападението. Куче въздържало се да показва емоция винаги ще ескалира в даден момент.

Забранени от закона

В много страни шоковите нашийници са забранени за употреба. Така е и в България. Закона за защита на животните забранява употребата на шокови нашийници за обучение на кучета категорично. За жалост, обаче, те не са забранени за продажба, а за използването им, никой не контролира.


От нас зависи да сме информирани по-добре какво представляват и как работят те, преди да се поддадем на търговските клишета, които ще чуем за тях.

Все повече хората, които използват електрически нашийници срещат неодобрение от широката общественост, защитниците на хуманното отношение към животните, ветеринарните асоциации и треньорите на кучета, ангажирани с позитивни методи. Това, обаче води до нарастващо пропагандиране от страна на производителите и треньорите, които използват наказателни методи, в опит да запазят своя поток от приходи. От тук следват и рекламни фрази и метафори, които завоалират начина, по който работят шоковите нашийници.

Ето как се рекламират електрическите нашийници и кое не е вярно в рекламните послания:

1. Това е просто „побутване“ – ако беше просто побутване, то не би променило поведението на кучето, защото няма да има причина да го избегне. Ако е просто побутване, защо не побутвате кучето, вместо да купувате скъп електрически нашийник?

2. Това е единица TENS (Транскутанна електрическа нервна стимулация) – това представлява терапия, която използва електрически ток с ниско напрежение за облекчаване на болка(източник). Когато хората използват TENS устройства, те често сами завъртат циферблата и избират ниво на комфорт, което не е неприятно. За всеки човек това ниво е различно. Ако кучето само избираше нивото на стимулация, което му е комфортно, то как тогава ще се опитва да избегне стимулацията, за да не прави дадено поведение?

3. Това е “комуникация” – Ако общувате с децата си, съпруг/а, приятели, шеф, учител, подчинени или случайни непознати в автобуса, помислете дали шокирането по врата им би бил добър заместител на думи, звуци или език на тялото. Тогава наистина ли е просто комуникация?

4. Това е “нежна вибрация” – често аналогията с вибриращ телефон се използва от треньорите, които използват ел. нашийници. Телефонът ни обаче не ни шокира. Често хората казват „вече използваме само вибрация“. Това е така, защото вибрацията се е превърнала в предпоставка за силен дискомфорт и кучето отново изпълнява дадено поведение, за да избегне евентуалния дискомфорт. Нещо като заплахата, че ще получите шамар, ако не направите нещо.


Ако не боли или не причинява дискомфорт, това няма да промени поведението. Променя поведението, следователно боли.


Положителното и отрицателното наказание работят за прекратяване на нежелано поведение бързо, но дълбоко повлияват благосъстоянието на кучето, защото удвояват асоциациите, които му предизвикват стрес. Прекомерния стрес се разраства в хроничен стрес. Прекомерния стрес, води до ескалации в поведенчески или в здравословен план. Все повече научни изследвания доказват, че за проява на агресия са склонни повече кучетата, обучавани с методи на наказание, отколкото тези, обучавани с позитивни методи.


Ако сте потърсили помощ за обучение на кучето си и треньор ви е препоръчал употребата на електрически нашийник, извинявам се от името на моята нерегламентирана професия.

Ако търсите помощ за обучение на кучето си, потърсете треньор, който използва методи на позитивно поощрение и ще се отнесе към вас и вашия проблем с разбиране, хуманно отношение и отговорност за благополучието на вас и вашето куче.