“Измореното куче е щастливо куче”. Дали?

Тази мантра се повтаря ежедневно и към нея се реферира при всякакви въпроси, свързани с поведенчески проблеми. Ако кучето гризе мебели вкъщи, лае, свръх възбудено е при игра, постоянно търси внимание и други, е много вероятно да бъде даден съвет, че трябва да бъде изморявано повече.

Най-честата интерпретация на тази фраза води до хронично изтощено куче, на което не се адресират  поведенията, заради които е последван този съвет. 


Всяко куче има индивидуална нужда от обогатяващи дейности, ангажиране на инстиктите, ментални и физически упражнения, качествена почивка. 

Това, което често се случва обаче, са две крайности:

  • кучета с хронично неангажирани инстикти и изобилие от обогатяващи дейности – играчки и храна.
  • и кучета, подложени на изтощителни физически упражнения (тичане и преходи на дълги дистанции, дърпане с хамут на тежки предмети, прескачане на високи предмети, висене на въжета и т.н.), претренирани с дълги списъци от команди и изисквания, тонове ежедневни разходки без повод, игра с други кучета до изтощение, хронично недоспали. 

Всичко това води до изморени кучета, за които не е оформена рамка на желани поведения, лесно губещи фокус, неспособни да спят качествено и да запазват спокойствие у дома и навън.

Четириногите ни приятели имат нужда от тихо и уединено място за почивка и възможност да я осъществят.


Ако не балансираме изискванията си и физическите упражнения, с които ги ангажираме, те няма да успяват да се отделят качествено и да изградят умение да прекарват спойно време в усамотение. 

Адекватното адресиране на конкретните нужди на нашето куче и ангажирането на инстиктите му с подходящи за него физически дейности и ментални игри е ключът към щастието. 


Ако кучето изпитва тревожност, когато е само вкъщи и лае, физическите упражнения няма да подобрят оптимизма и умението му да запазва спокойствие.

За свръх възбудимите и хипер активни кучета физическите упражнения също не са дългосрочно решение и не ги учат как да контролират импулсите си. Умората няма да подобри способностите на кучето да контролира емоциите си и няма да го научи как да прави добри избори, когато не е изтощено.

Без значение какво количество разходки ще получи липсата на напътствия и обратна връзка от човека оставя кучето неудовлетворено и небалансирано. Приоритетът ни трябва да е насочен към изграждането на силна връзка, не към количеството умора, с което ще нагърбим другарчето си. Тоновете занимания не правят кучето щастливо, а интеракциите с човека, с който ги споделя и уменията, които изгражда чрез тях.


Кучетата се нуждаят от почивка, игри и обогатяващи занимания.

Липсата на което и да е от трите води до нежелани поведения. Осигурявайте им ги съобразно нуждите, възрастта и здравословното състояние.