Кучето ми скача!

Скачането върху нас (или другите хора) е чест избор на поведение при висока възбуда.

Най-лесно би било, ако кучето ни е в бебешка възраст, изобщо да не поощряваме това поведение, подсилвайки го с нашите щастливи реакции и език на тялото. 

Но какво да предприемем, ако кучето ни вече е заучило това поведение, често го проявява и ни носи дискомфорт:

  1. Поощрявайте спокойните поведения на вашето куче и тези, при които е с 4 лапи на земята. Игнорирайте скачанията и внимавайте за собствената си реакция – често несъзнателно поощряваме поведения, реагирайки при проявяването им (кучето скача, ние разперваме ръце и го гушкаме). Налейте стойност в позициите на 4 лапи, така че да станат първи избор на поведение.
  2. Когато идват посетители в дома ви, предварително ги подгответе как да се държат на входа.
  3. Менажиране на средата и ситуацията. Ако очаквате посетител, може да ограничите достъпа на кучето до входа, ангажирайки го с любимо занимание. Друга възможност е докато посрещате посетители, кучето да е на повод, за да менажирате достъпа му до влизащите. 
  4. Когато срещате хора на улицата и сте с кучето си, не опъвайте повода, дайте му възможност да има избор. Поводът е в ръцете ви и можете да менажирате разстоянието между вас и другите хора. 
  5. Ако все пак кучето скочи, запазете спокойствие, не се карайте, не наказвайте. Кучето скача, за да получи внимание. Негативната реакция е също проява на внимание и съответно може да се интерпретира като поощрение. 
  6. Инвестирайте време да научите кучето на алтернативно поведение за поздрав, несъвместимо със скачането. В допълнение, може да трансформираме скачането в прескачане на предмети в игрите, които играете. Акцентирайте върху поощрение на всяко желано поведение, което кучето ви предлага, бъдете постоянни и ясни в обратната си връзка. Богатият арсенал от поощрени “добри” поведения е в основата на “добрите” избори, които кучето прави.

На последно място, но не и по-важност – колкото повече възможности даваме на кучето да повтаря дадено поведение, то ще прибягва все по-често към него. 


Все пак скачането е съвсем нормално и естествено кучешко поведение.

Имайки предвид, че в някои ситуации ще ни коства грижи и безпокойство, то е важно да знаем кога несъзнателно го поощряваме и как можем да го трансформираме, така че да не се превръща в любимо поведение на нашия четириног приятел.