Кучешките емоции

Колкото по-добре разбираме емоциите, които изпитват нашите кучета, толкова по-добре можем да разберем защо правят това, което правят.

ЕМОЦИИТЕ СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ!

Емоциите на кучетата наистина са от значение, много повече, отколкото си мислим. Емоционалното състояние определя поведението.

Когато емоционалните нужди на кучето не са задоволени, това често води до поведенчески проблеми. 


Кучетата изпитват емоции като тревожност, страх, стрес, депресия, разочарование, гняв, безпомощност, удоволствие, щастие, облекчение.

Въпреки че винаги ще има спорове дали кучешкото преживяване на емоции е подобно на човешкото, науката се развива и допринася за по-доброто разбиране на това как работи кучешкият мозък.

Научни изследвания показват, че емоциите на зрялото куче са ограничени до тези на дете на 2 години и половина. Човешките деца не започват да развиват сложни емоции, като например чувство за вина, преди да навършат 3-4 години.

Вероятно начинът, по който емоциите се обработват в мозъка се различава. Тъй като кората на човешкия мозък е пет пъти по-голяма от тази на кучешкия, ние преживяваме емоциите на много по-развито ниво.  Казано по-просто, когато кучето изпитва емоция, тя е по-проста, по-чиста, не е усложнена от сложната смесица на човешкия мисловен процес.


КАКВИ ЕМОЦИИ ИЗПИТВАТ КУЧЕТАТА И КАК ПРЕВКЛЮЧВАТ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ ЕМОЦИИ?

Много лесно, но и много ефективно обяснение, взаимствано от човешката психология и начинът, по който хората сменят емоции е т.нар. модел на Ръсел. Той е много добре приложим и за животни, и по-специално за кучета. Когато се сблъскаме с конкретно поведение в дадена ситуация и не разбираме защо кучето се държи по този начин, можем да си припомним тази диаграма.

По хоризонталната ос отчитаме настройката към света (двете кутии вдясно на диаграмата са в положителния и щастлив спектър, вляво са в негативния, тъжен, депресивен и страшен спектър), а по вертикалната нивото на араузъла/възбудата


Араузълът се свързва със степента на активиране на мозъка в резултат на дадена информация от външния свят. Нивото на араузъл определя състоянието на будност на мозъка. С други думи араузълът се отнася за това колко отзивчив към средата е мозъкът на кучето. 


СМЯНА НА ЕМОЦИИ И ЕНЕРГИИ

Нито едно куче не прекарва цялото време в един квадрант, в една емоция. Понякога границата е наистина тънка.

Ако е било от положителната страна във висок араузъл, но добавим нещо негативно в ситуацията, изведнъж то ще премине от кутията на вълнението в кутията на страха.

Понякога това се случва много, много бързо, толкова бързо, че не можем да забележим как и кога се е случило. Колкото повече опознаваме кучето си, ще започнем да забелязваме причините и промените в емоциите му. Най-често се водим по поведенията, но е важно да знаем, че емоции и  поведения са свързани.


ЕМОЦИИ И ПОВЕДЕНИЯ

Емоциите водят до поведения, а поведенията са начин за справяне с емоциите.

Затова поведението не бива да се разглежда самостоятелно или да се изтъква като конкретен проблем, който трябва да се отстрани, без преди това да се разгледа въпросът дали нуждите на кучето са задоволени и каква емоция изпитва то в дадена ситуация. 

Когато потребностите са задоволени, емоционалното състояние на кучето ще се промени, което от своя страна ще доведе до положителни промени в поведението.


Какво се опитва да ни каже нашето куче” е наръчник, който ще те запознае с Езика на тялото на кучетата.