Стълба на ескалация на поведенията

Кучетата показват как се чувстват чрез езика на тялото си. Трябва да бъдем по-наблюдателни, за да не пропускаме знаците и да реагираме адекватно.


Идеята за стълба на комуникацията е разработена от Kendal Shepherd, водещ специалист по поведение на кучетата. Ескалацията на реакциите на кучето при стрес е разделена и илюстрирана на стъпки, в зависимост от сигналите, които то ни показва.

Най-ниските стъпала ни казват: “Притеснявам се, не ме заплашвай, успокой ме!”, докато при по-високите стигаме до “Спри! Веднага ме остави


КАК ДА РАЗПОЗНАВАМЕ СТЪПКИТЕ?


ПРОЗЯВАНЕ, МИГАНЕ, ОБЛИЗВАНЕ НА НОСА

 • Прозяването може да е първия сигнал, че кучето се чувства неудобно и е начин за облекчаване на напрежението.
 • Чрез мигане или затваряне на двете очи, кучето иска да покаже, че не е заплаха.
 • Облизването на носа при кучето е самоутешително поведение, чрез което ни показва, че e стресиранo.

ОБРЪЩАНЕ НА ГЛАВА НАСТРАНИ

 • Обръщайки глава настрани, кучето ни показва, че се чувства неудобно. 

ОБРЪЩАНЕ НАСТРАНИ, СЯДАНЕ, ДРАСКАНЕ С ЛАПА

 • Обръщане настрани с цялото си тяло показва, че кучето има нужда от пространство. За да намалим стреса му, трябва да го отделим от ситуацията.

ОТДАЛЕЧАВАНЕ

 • Кучето ясно показва, че не се чувства спокойно и се отдалечава от ситуацията самó.

СНИШАВАНЕ, УШИ НАЗАД

 • Снишаването (пълзене) е по-изразителен начин да покаже, че е притеснено и иска пространство. Когато кучето се отделя от средата със снишено тяло, то изглежда нервно – може да се види бялото на очите му, да се облизва или да вдигне лапа.

ПРИСВИТО ТЯЛО, ОПАШКА МЕЖДУ КРАКАТА

 • Това показва, че кучето се чувства много несигурно, но се опитва да успокои ситуацията.

ЛЯГАНЕ, ВДИГНАТ КРАК НАГОРЕ

 • Тази позиция е различна от игровото преобръщане и не трябва да се бърка с отпуснато куче след игра или погалване. Кучето показва, че е много притеснено и се опитва да се помири с всеки, който го заплашва/то приема за заплаха.

СКОВАВАНЕ, ВТРЕНЧВАНЕ

 • В този момент кучето е много стресирано и опциите пред него са да се бори, да избяга или да замръзне на място, докато заплахата изчезне. Ако това не се случи и то не може да избяга, започва да показва поведения от по-горните стъпала, докато не се разреши стресовата ситуация.

РЪМЖЕНЕ

 • Ръмженето е ясен знак, че кучето се чувства притеснено или уплашено. Ръмженето не е акт на агресия, това е единствения начин да бъде чуто, когато всички останали негови сигнали са игнорирани. Ако ръмженето бъде наказвано и езикът на тялото игнориран, то за него остава само един вариант – да използва зъбите си.

ЩРАКАНЕ СЪС ЗЪБИ

 • Щракането със зъби е ясно предупреждение, че кучето е готово да напада.

ХАПАНЕ

 • Ако другите комуникационни сигнали по стълбата не са спрели заплахата (което може да е реална заплаха или нещо, което кучето смята за страшно), тогава може да се наложи кучето да прибегне до ухапване. То използва това поведение, за да се защити и да се отърве от заплахата.

Всяко куче реагира индивидуално при стресови ситуации. Изборът дали ще прибегне до нападение/ухапване, зависи от много обстоятелства – време, цел, взаимодействия, предишен опит. Основен мотив за ескалиране на агресия може да бъде и изпитване на болка (оскубване, настъпване, хронична болка и т.н.). Болката много често превръща реакцията “бягство” в “борба”. 

Ухапванията от куче най-често не са изненадващи и могат лесно да бъдат предотвратени, ако се научим правилно и навреме да разпознаваме знаците, показващи ескалация на поведението, преди да се стигне до явна агресия.


“Какво се опитва да ни каже нашето куче” е наръчник, който ще те запознае с Езика на тялото на кучетата.