Мислене във висока възбуда и Толерантност към фрустрация

Мисленето при възбуда е концепцията, която определя дали Вашето куче може да мисли (чува Ви и реагира по подходящ начин), когато възбудата му (от вълнение или страх) се повишава.

Как може да изглежда това на практика?

  • Ако Вашето куче види друго куче и се притеснява от него, може ли да Ви чуе и да разбере изобщо сигналите, които му подавате? 
  • Ако Вашето куче се втурне да преследва катерица, може ли да се откаже по средата на преследването? 
  • Ако кучето Ви лае на звънеца на вратата от вълнение или страх, може ли да чуе успокояващия Ви сигнал? 

Знаете ли кой е момента, в който кофата на възбудата прелива? Точката, в която кофата прелива е точката, в която кучето „реагира“ – може би се нахвърля, лае или бяга далеч. Това е момента, в който то вече не е способно да мисли разумно.

Увеличаването на способността на кучето да мисли при висока възбуда ще увеличи и размера на неговата кофа. По-голяма кофа може да побере повече вълнение и кучето да запази по-дълго способността си да мисли и да отговаря на Вашите сигнали. 

Това умение се учи чрез игри и чрез комбиниране на игри, в които кучето често да повишава и понижава възбудата си, бързо и по сигнал, за да може това превключване да стане обичайно умение.  

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ФРУСТРАЦИЯ

Фрустрацията е емоцията, която възниква, когато нещо, което очаквате да се случи, не се случва или не се случва веднага.

Като вид кучетата са създадени да предвиждат и прогнозират. 

Вашето куче може да изпитва чувство на разочарование, ако не усеща, че го възнаграждавате достатъчно бързо, колкото очаква или ако не може да стигне до нещо желано (храна, например). 

Може би кучето Ви очаква разходка или внимание, което не се случва? Това повишава ли възбудата и стреса му?  

Фрустрацията е силно възбуждаща емоция, която може много бързо да се трансформира в страх, така че не е емоция, в която искате кучето Ви да прекарва времето си.

Всъщност много от поведенческите борби са свързани с липса на толерантност към фрустрация. 

Животът обаче е разочароващ! Кучетата не винаги получават това, което искат или това, което очакват в даден момент. Понякога дори трябва да положат усилия, за да получат това, което искат.  

Единственият начин да подготвите кучето си за живия живот, така че да се справя добре с разочарованията, когато те реално се случват, е да работите по изграждането на толерантност към фрустрацията в рамките на контекста на обучителните игри.   

Всички игри, които ще играете за изграждане на толерантност към фрустрация водят до желан резултат за кучето, но наградата не идва незабавно.  

Когато играете игрите за изграждане на толерантност към фрустрация, ако забелязвате, че по време на играта фрустрацията на кучето се покачва, тогава влошавате положението. Ако то успява да преодолява фрустрацията и да постига желания резултат, тогава изграждате неговата толерантност към фрустрация. Имайте го предвид, когато работите върху тази концепция. 

ЕСКАЛАЦИЯ НА ПОВЕДЕНИЯТА

Кучетата показват как се чувстват чрез езика на тялото си. Трябва да бъдем по-наблюдателни, за да не пропускаме знаците и да реагираме адекватно.

СТАНИ ЧЛЕН НА КЛУБ МОЕТО КУЧЕ

Клуб Моето Куче е абонаментна програма, осигуряваща достъп до базата от учебни курсове, уроци и материали за обучение на Вас и Вашето куче.

ВЪЗБУДАТА И КУЧЕШКОТО ПОВЕДЕНИЕ

Стопаните на домашни любимци по-често виждат проблеми в повишаването на кучешката възбуда. Но всичко зависи от това дали я разбираме достатъчно добре.