За породата, избора на куче и отговорността

Автор: Десислава Давидова от сдружение “На ти с природата

Тълковният речник казва, че поро̀да означава „разновидност  при  едни и същи животни или растения, която се отличава с предавани по наследство еднакви признаци; сорт, вид, раса.“

Най-често свързваме това понятие с домашните ни любимци, но дали реално осъзнаваме същността му? С какво информацията, която то носи ни помага в съжителството ни с другите видове? Често изборът на домашен любимец е обусловен от емоционални подбуди и едва по-късно разбираме, че представата ни за съвместен живот с новия член на групата се различава съществено от връхлетялата ни реалност. Затова ние от сдружение „На ти с природата“ призоваваме да проявите голяма отговорност при вземането на това решение като се запознаете предварително с възможно най-голям брой характеристики и особености на бъдещия ви домашен любимец.

Породите при кучетата са разпределени на групи според произхода и  селектираните им качества. Предварителното им проучване и запознаване с тях ще ви помогне да разберете дали това е подходящият за вас домашен любимец и как да организирате живота в дома си след като той влезе в него. Често дадена порода става популярна защото неин представител е използван във филм или рекламен продукт. Не след дълго резултатът от тази известност се вижда в приютите за бездомни животни и в обявите за търсене на нов дом. Искрено се надяваме, че вие няма да сте част от този порочен модел, а за да не стане това трябва да отговорите на два съществени въпроса:

„Защо искам домашен любимец?“  и „Мога ли да поема реална отговорност за избора си  като променя за около 10 години живота си? „

Да, това са въпросите, на които трябва да дадете отговор и то не на институция или друг човек, а на себе си. За да го направите трябва да обмислите и проучите обекта на своя избор. Освен, че ще се сблъскате с породните белези, всяко куче, точно като нас, има свои индивидуални особености. Това, че териерът или немската овчарка от „онзи филм“ почти чете мисли не е общовалидна характеристика на породата, а резултат от проява на специфични качества и дългогодишно обучение. Вие също можете да постигнете високи резултати в общуването с кучето си, но това е свързано с отделяне на време не само за храна, ветеринарни грижи и разходки, а редовни посещения при специалист и много индивидуална работа. Наред с това може да се окаже, че вашето куче не се поддава така добре на обучение или има особеност, която изисква друг подход или начин на общуване, т.е. вашето куче не е  Комисарят Рекс, Понго, Ласи или Белият Зъб, но то вече живее с вас и е част от вашето семейство. Друг често срещан избор е да не се взема куче с доказан произход, а т.нар. породоподобен екземпляр. Последствията от него обикновено се изразяват в постоянни разходи по здравословни проблеми или нетипични прояви на характера у кучето. Хазартният подход при такъв съществен за живота избор често засяга не само  личния живот, но и този на семейството, съседите и общността.

Приемете, че изобрът на домашен любимец е социална и обществена отговорност. Той не трябва да се основава само на емоция или детско желание. Трябва да бъде осъзнат и подплатен с необходимото знание и подготовка.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *