Общи условия

1, „Споразумение“ се отнася до Общите Условия, Политика за Поверителност, други форми на заповеди и платежни нареждания.

2. „Политика за Поверителност“ се отнася до политиката за конфиденциалност на разположение на уеб сайта, като описва подробно как ние събираме и съхраняваме личните данни на потребителите.

3. „Стоки“ се отнася до всички стоки, които могат да бъдат поръчани по всяко време от „Моето Куче“ ЕООД

4. „Услугата“ или „Услуги“ се отнася до всички услуги, които ние предлагаме и можем да зададем за обслужване.

Тези условия представляват правен документ („Споразумението“), с което се определят правата и задълженията на Вас като потребител/клиент („Вие“), както и тези на „Моето Куче“ ЕООД („ние“, „наш/ите“ или „нас“), във връзка с услугите и продуктите, които предлагаме чрез този сайт, по телефон, имейл или на място.

Вие се съгласявате да спазвате Общите Условия като предоставяте вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си, както Ви е указано от нашия регистрационен формуляр.

При предоставянето на невярна, неточна или непълна информация, “Моето Куче” ЕООД има основателни причини да спре или да прекрати профила Ви, отказ за всякакви и настоящи или бъдещи ползвания на сайта на „Моето Куче“ ЕООД (или част от него).

„Моето Куче“ ЕООД набляга за безопасността и неприкосновеността на личните данни на всички потребители, особено на децата. Нашите услуги не са предназначени за лица на възраст под 16 години и нямаме намерение да събираме данни на посетители на уебсайта, които са под 16-годишна възраст. Ако считате, че сме събрали лични данни на непълнолетен без съгласие, моля, свържете се с нас на адрес office.moetokuche@gmail.com В резултат ще предприемем изтриване на тези данни.

Място на изпълнение и приложимо право.

„Моето Куче“ ЕООД е компания, регистрирана в България, освен ако не е посочено друго. Материалите на този сайт са насочени към тези, които имат достъп до този сайт от териториалната част на България. Тези, които имат достъп до този сайт от други места, носят отговорност за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими. Българското право урежда това споразумение.

Вие и всеки от нас се подчиняваме на обособената юрисдикция на българските съдилища по отношение на спорове, произтичащи от настоящото Споразумение. В случай някоя от разпорредбите на това Споразумение е незаконна, невалидна или неприложима по някаква причина, тогава тази разпоредба се счита за разделяща се (отделима) и не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

Право на отказ

Имате право да анулирате всеки договор в рамките на седем дни от датата на сключване на договора за предоставяне на услуги, при условие, че не е предприето започването от страна на „Моето Куче“ ЕООД  предоставянето на тези услуги преди изтичането на срока за анулиране.

Известие за анулиране трябва да бъде изпратено по електронна поща на „Моето Куче“ ЕООД

на office.moetokuche@gmail.com, като трябва да посочите вашето име и описание на съответните услуги.

Обработката на анулирането се осъществява в рамките на 14 дни.

Някои връзки в този сайт (обикновено банерна реклама или приложение/я) ще активират сайтове и ние не поемаме никаква отговорност за материала, на който и да е сайт, който не е под контрола на „Моето Куче“ ЕООД

Процедура за разглеждане на жалби

Приветстваме всеки, за да ни помогнете да подобрим нашите услуги тук в „Моето Куче“ ЕООД, ако имате жалба във връзка с който и да е аспект на „Моето Куче“ ЕООД, моля, свържете се незабавно с нас. Ще се постараем да отговорим на вашите коментари в рамките на пет работни дни и ние се надяваме да разрешим всички проблеми в рамките на 30 дни.

Авторски права

Всички проекти, текст, графики и техният подбор и подреждане в този сайт са авторски права на “Моето Куче” ЕООД или неговите доставчици на съдържание. Като посетител на сайта на “Моето Куче” ЕООД Вие сте лицензирани да копирате по електронен път или да отпечатвате части от този сайт за Ваша лична, некомерсиална употреба. Всяко друго използване на материали на този сайт без предварителното писмено съгласие на “Моето Куче” ЕООД е строго забранено. Прилагат се общите правила според чл. IV на Универсалната конвенция за авторскко право.

Форсмажорни обстоятелства

“Моето Куче” ЕООД не носи отговорност за каквото и да е нарушение на това Споразумение, причинено от обстоятелства, които не са под негов контрол, включително: пожар, наводнение или изключително тежко време, експлозия, война, действия или пропуски на доставчици на интернет услуги или актове на местно, или централно правителство, или други компетентни органи.

Език

В случай на конфликт или несъответствие между условията версията на това Споразумение (Договор) с български език и всеки превод, версията на бърлгарски език ще има предимство.

Разделност

В случай, на който и да е от условията на настоящетото споразумение се счита за невалиден или неприложим със съдебно постановление или решение, останалата част от настоящото Споразумение остава валидно и изпълнимо.

Други оповестявания

“Моето Куче” ЕООД си запазва правото на достъп и разкриване на индивидуално идентифицируема информация, за да спазва приложимите закони и законни изисквания на правителството, да управлява системите си правилно или да се защитава себе си, или нейните потребители.

Отзиви и оплаквания от страна на клиентите

Приветстваме вашите въпроси и коментари относно проблемите с поверителността и функционалността на нашия уебсайт. Ако имате такива коментари или имате оплакване относно това как “Моето Куче” ЕООД използва Вашите лични данни, моля свържете се с нас office.moetokuche@gmail.com

Политика за поверителност