Осиновяване

6 posts

Как околната среда влияе на поведението на кучето

Околна среда и поведение Околната среда е един от най-важните фактори за поведението на кучето във всеки един момент. Всъщност тя е основата за поведението. Какво е околната среда? Според речника: съвкупността от външни агенти или условия – физически, биологични, социални и културни – които влияят върху функциите на организма. […]

Стресът при кучетата

Стресът е важна тема, особено когато се грижим за спасено куче, защото реалността е, че по-голямата част от спасените кучета в приемни домове, приюти или вече осиновени, страдат от известна доза стрес.

Преди да си вземем куче

Нито едно обучение в света няма успешно да се справи с поведенчески проблем, произтичащ от незадоволени основни потребности.