ПОВЕДЕНЧЕСКИ ВЪПРОСНИК

За да ви помогнем да се справите с конкретни проблеми, които срещате с вашето куче, ще е необходимо да започнем с поведенческа консултация, в която да разберем повече за вас и връзката с вашето куче.

Предварително ви предоставяме поведенчески въпросник, който да попълните.