Увереност и Оптимизъм

Увереността е концепцията, която позволява на Вашето куче да премине през света, чувствайки се като супергерой – какъвто може да стане!

Увереността може да се определи като тази готовност у кучето да опита всичко, което Вие поставите пред него, без значение дали му е познато. 

Независимо дали имате реактивно куче, пасивно куче или песимистично куче, повишаването на Увереността в обучителния план е задължителен елемент.

Каква е разликата между Увереност и Оптимизъм

Увереността е много по-широко понятие и, макар че със сигурност включва Оптимизъм (как Вашето куче реагира на новостите и на двусмислените ситуации), важи за много повече сфери от живота:

  • Колко щастливо е Вашето куче, когато го докосвате или му правите манипулации? 
  • До колко се справя, когато го поставяте в различни и непознати ситуации? 
  • Как кучето Ви реагира на провал?

Всички тези умения са продиктувани от нивото на Увереност на кучето. 

Истинската Увереност личи както в това как Вашето куче взаимодейства със света, така и в това как то взаимодейства с Вас и се ангажира с Вашите тренировъчни сесии.

Игрите за увереност помагат на Вашето куче да се почувства като победител!

ОПТИМИЗЪМ

Оптимизмът е това как кучето възприема ново нещо (звук, мирис, обект, субект) или двусмислена ситуация.

Новости се случват през цялото време. Вашето куче вижда тези новости по положителен или отрицателен начин?  

Ако е притеснено или се стряска всеки път, когато нещо ново се появи в средата и реагира към него активно (лай, хвърляне, дърпане на повод) или пасивно (замръзване, фиксиране, укриване), то има нужда от повишаване на оптимизма!

ОПТИМИЗЪМ = всичко ново не е нищо притеснително!

ПЕСИМИЗЪМ = всичко ново ме притеснява/стресира! 

Нивото на оптимизъм на кучето може да определи как то реагира на:

  • Друго куче, независимо дали това куче дава двусмислени сигнали или е възпитано и спокойно
  • Нов или необичаен предмет (чадър, шапка, нов предмет в дома, съществуващ предмет, преместен на друго място в къщата)
  • Почукване на вратата 
  • Конкретен човек (размер, начин на движение, брада, шапка или нещо необичайно)

ВСИЧКО в света на Вашето куче може да бъде „добро“ или „лошо“, приятелско или страшно и това зависи от нивото на оптимизъм. 

Всичко в заобикалящата го среда може потенциално да го притесни.

Тъй като коренът на повечето поведенчески борби е повишен песимизъм (независимо дали това са борби с шума, поведение, свързано с раздяла или реактивност), то е ясно, че оптимизмът е ключът към успеха.

С игрите за изграждане и подсилване на Оптимизъм, можете да помогнете на Вашето куче да промени нагласата си към света и новите неща, с които живота го сблъсква.  

ЕЗИК НА КУЧЕШКОТО ТЯЛО

Колкото по-добре разбираме емоциите, които изпитват кучетата, толкова по-добре можем да разберем защо правят това, което правят.

МИНИ КУРС "УВЕРЕНОСТ И ОПТИМИЗЪМ"

Работата по концепцията за оптимизъм оформя куче, което вижда много повече възможности, отколкото опасности в света около себе си.

ИГРА "ШУМНА КУТИЯ"

Тази игра работи много за Оптимизма на вашето куче. Подобрява тактилните усещания и справянето с шумове и движение.