Дете и куче в семейството

Как да осигурим безопасност - наръчник

За всяко семейство, в което има дете и куче, осигуряването на безопасността на детето в присъствието на кучето трябва да бъде приоритет.

Статистически, ако дете бъде ухапано, почти сигурно е, че ухапването е от домашния любимец в семейството.

Кучетата, какъвто и да е техния темперамент и порода, имат потенциал да нанесат щети. Независимо дали притежавате едро или дребно куче, трябва да сте активни в комуникацията и да сте сигурни, че осигурявате подходящи условия за безопасни взаимодействия между деца и животни.

* Ние също не обичаме спам. Не бихме използвали Вашата информация, по какъвто и да било начин.