Политика на поверителност

Създадохме цялостна Политика за Поверителност, за да бъдем отворени и прозрачни относно начина, по който „Моето Куче“ ЕООД използва вашите лични данни. Ако имате въпроси или притеснения относно политиката ни, моля свържете се с нас.

Според обстоятелствата „Моето Куче“ ЕООД може да се нуждае от промяна на Политика за Поверителност, но ще ви информираме по имейл, за всякакви промени в нашата политика.

Обработка и съхраняване на лични данни в съответствие с GDPR

„Моето Куче“ ЕООД обработва лични данни в качеството си на администратор по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните.

Предоставената информация има за цел да очертае подхода към законосъобразното обработване на вашите данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от „Моето Куче“ ЕООД дейност.

„Моето Куче“ ЕООД счита защитата на лични данни на лицата, чиито данни обработва, за основен приоритет.

Приемайки следната Политика за Поверителностт, Вие приемате събирането, обработката и използването на личните Ви данни от „Моето Куче“ ЕООД при спазване на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на личните данни (GDPR)

Администратор на лични данни

Администраторът на лични данни е субектът, който отговаря за обработката на вашите лични данни и който взима решения относно целите и средствата за обработка на вашите лични данни. В този случай администраторът на лични данни е:

Име на фирмата: “Моето куче“ ЕООД

Адрес: София, ул. Детелин Войвода, 10

Моб: 0885841645

E-mail: office.moetokuche.com

Вашите права:

Имате право да получите изрична информация от „Моето Куче“ ЕООД за вашите лични данни, които сме съхранили, безплатно.

Право на достъп – Право да знаете какви данни са били събрани и как са обработени

Право на поправка – Право да поискате промяна на вашите лични данни, ако те не са актуални.

Право на изтриване – Право да поискате заличаване на вашите лични данни

Право на ограничаване на обработката – Право да ограничите обработката на вашите лични данни.

Право на преносимост на данните – Право на прехвърляне на вашите лични данни във формат, който може да се чете от машина

Право да се противопоставите – Право да се оттеглите от дадено съгласие или обекг на обработка на вашите лични данни.

Право на подаване на оплаване до надзорния орган – Право да подадете оплакване срещу „Моето Куче“ ЕООД в надзорен орган, който може да бъде или отговорният орган на „Моето Куче“ ЕООД, или друг компетентен орган в рамките на ЕС

Кога, как и защо събираме вашите данни

За да можем да Ви предложим нашите услуги ние трябва да събираме, обработваме, съхраняваме Вашите лични данни.

Личните данни са информация, пряко или косвено свързана с вашата личност, като напромер име и фамилия, адрес, телефонен номер, данни за Вашето куче(та), имейл адрес.

Лични данни събираме, когато посещавате нашия уебсайт или нашия офис.

Когато се свържеъе с отдела за обслужване на клиенти, за да получите информация или да подадете оплакване, ние съхраняваме информацията, която ни предоставяте, по този начин можем да отговорим на вашите въпроси по-бързо и по-задоволително

Договор

Обработката на данните Ви е необходима за договор, който имате с нас, или защото сте ни помолили да предприемем конкретни стъпки, преди да сключим договор.

Правно задължение

Обработката е необходима, за да спазим закона (с изключение на договорните задължения)

Специални събития

По време на семинари, разговори или други специални събития може да изискваме вашите данни за администриране на билети, резервации и др. Вашите данни ще бъдат предмет на собствените си политики за поверителност, но също така ще се съобразяват с правната основа, очертана от ICO

Обратна връзка

Може да се свържем с вас, за да поисмае отзиви за предлаганите продукти или услуги. Можете да прекратите абонамента си от тези имейли по всяко време, но ние се радваме, ако можете да отделите време, за ни уведомите как е бил Вашият опит с „Моето Куче“ ЕООД

Коментари

Когато оставите коментари на сайта, събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и Вашия IP адрес

Медия

С разрешение ние може от време на време да събираме и съхраняваме препоръки, които могат да включват изображения, текстово или видео съдържание. Тези препоръки се съхраняват сигурно чрез услуги на трети страни като Jotform, Dropbox или Google Docs, по електронна поща, на хоствания сървър на уебсайта, към който е изпратена, или на вътрешната защитена мрежа на фирмата ни. Достъпът до тази информация е ограничен до съответните лица в рамките на компанията и разрешаването за използване на тези препоръки може да бъде отменено от лицето чрез електронна поща на office.moetokuche@gmail.com

Може да използваме препоръки на нашия уебсайт, чрез социални медии, You Tube и както за дигитален, така и за печатен маркетингов материал. Въпреки че можем да премахнем препоръка от нашата база данни, може да не сме в състояние да си припомним съществуващите маркетингови материали. В тази ситуация, въпреки че разрешението ни е било освобено, ще гарантираме, че ще направим всичко възможно, за да предотвратим по-нататъшното използване и премахване на съществауващите материали.

Формуляри за връзка

Информацията, подадена чрез формулярите за връзка на нашия сайт, се изпраща до имейла на фирмата, който се хоства от superhosting.bg и се придържа към правилата на ЕС “Privacy Shield”

Ние съхраняваме тези съобщения за целите на обслужването на клиенти, тези съобщения не се използват за маркетингови цели и не се споделят с трети страни.

Кога изтриваме вашите данни

Точните правила за заличаване са определени в нашите регионални концепции за заличаване. Прилагат се различни правила за заличаване в зависимост от целта на обработката .В рамките на нашите концепции за заличаване сме определили различни класове данни и правила за определените периоди за изтриване. Събраните данни са маркирани с правило за изтриване. Когато периодът на съхранение е изпълнен, съхранените данни ще бъдат сътветно изтрити.

Ще изтрием личните Ви данни, ако желаете и ни уведомите за това, или три години след събирането и,. Ако профилът Ви е неактивен в продължение на три години, ще изтрием и вашия профил. Преди това да се случи, ще получите отделно известие от нас на адреса на електронната поща, регистрирана в потребителския Ви профил.

В допълнение към определените от нас правила за заличаване съществуват и други периоди на съхранение, които също трябва да спазваме. Например данъчните данни трябва да се съхраняват за период от шест до десет години или в някои случаи дори по-дълго. Тези специални периоди на съхранение се различават в зависимост от местните законови изисквания. Порати това, въпреки искането Ви за изтриване на вашите данни, може да се наложи да запазим някои от съхранените данни поради законовите разпоредби. В този случай обаче ще ограничим данните от по-нататъчна обработка.

С кого споделяме вашите данни

Вашите данни не се предоставят на неупълномощени трети страни. Всички получатели на данни трябва да отговарят на законовите изисквания за защита на данните и да докажат своите нива на зашита на данните с подходящи доказателства.

Може да се случи, че някои от нашите клиенти да не се държат справедливо и да искат да ни навредят. В тези случаи ние не само сме длъжни да предадем лични данни поради правни задълженя, но и в наш интерес е да предотвратим щети и да наложим нашите претенции, и да отхвърлим неопрадани искове.

„Бисквитки“

Нашият сайт използва „бисквитки“:

„Бисквитките“ на Google AdWords – те са зададени за използвне проследяване на реализациите в Google.

Когато посещавате определени страници, ние и Google можем да разберем, че някой е кликнал върху рекламата и е бил пренасочен към нашия сайт. Всеки рекламодател получава различна „бисквитка“. Ето защо „бисквитките“ не могат да бъдат проследявани чрез уебсайтовете на рекламодателите. Информацията, събрана чрез „бисквитката“ за реализация, се използва за генериране на статистически данни реализациите за клиенти на AdWords, които са избрали проследяване на реализациите.

„Бисквитките“ на Google Анализ – те са създадени за наблюдение и проследяване на поведението на посетителите на сайта.

IP аноснимността е активирана на нашите уебсайтове, така че IP адресът на потребителите на Google в държавите-членки на ЕС или в други договарящи се страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство е предварително съкратен. IP адресът, представен на Google Анализ като част от Google Анализ, няма да бъде обединен с други данни на Google.

Как защитаваме вашите данни

Вашата сигурност на данните е изключително важна за нас. Често провеждаме одити на Политиката за поверителност, за да гарантираме, че всички области на „Моето куче“ (включително трети страни) спазват очертаните правила. Редовно наблюдаваме нашата система за възможни уязвими места и атаки.

Допълнително защитаваме клиентските данни използвайки технологията „HTTPS” в нашия сайт. Това криптира потребителските ни комуникации със сървърите, така че личната информация, която може да бъде идентифицирана, никога не се улавя от трети страни без разрешение.

Достъпът до вашите лични данни е ограничен до определени служители и трети страни, тези данни са защитени с парола и са защитени с SSL криптиране.

В случай при нарушаване на данните,системните администратори незабавно ще преминат през засегнатите потребители и ще се опитат да възстанояят паролите, ако са необходими след информиране на потребителя.

Полезно

За допълнителна защита на вашите лични данни, ако искате да сърфирате анонимно и не искате сърфирането Ви да бъде анализирано от нас и нашите доставчици на услуги, трябва да направите съотвените настройки във вашия браузър. Можете да сърфирате например в режим „инкогнито“ с Google Chrome или в „private mode” с Firefox