Защо да избереш концептуалното обучение?

Кучешкият ум е оформен по определен начин, с различни силни страни и слабости. Тези характеристики се наричат концепции. 

Когато бъде поставен в ситуация, този ум ще „отговори“ (кучето ще се държи по определен начин) въз основа на своите силни и слаби страни (силни и слаби концепции) 

Този „отговор на ситуацията“ може да бъде или да не бъде подходящ според твоите разбирания и очаквания, но той ще бъде абсолютно подходящ според кучето и адекватен на уменията му (силните и слабите концепции) към този момент. 

Може би кучето ти избира да лае или да се дърпа на повода или да преследва котки… Често начинът, по който е оформен ума на кучето към настоящия момент, не е съвместим с поведението или отговорите, които би искал да видиш в тази ситуация. 

Това не означава, че кучето греши. Кучето ти не проявява „проблемно“ поведение – то просто показва „кучешко“ поведение, предопределено от текущите умения на неговия ум (неговите силни и слаби страни).  

Всъщност, това, което се разглежда като слабост в една ситуация, може да бъде силна страна в друга. Например в дивата природа кучето, ако е песимистично и предпазливо, когато усети шумолене в храста ще се измъкне незабелязано, вместо от любопитство да се натъкне на скритата мечка. Песимистичното куче е много по-вероятно да оцелее от оптимистичното куче, което ще се втурне развълнувано да види какво мърда в храста. 

Овчарско куче, което се отделя лесно от овцата, която трябва да пази, не би имало дълга кариера при овчаря. За разлика от него обаче, по-голямата част от домашните кучета ще имат голяма полза от това умение „да се отделят“ и да не се ангажират с различни стимули на ежедневните си разходки в парка. Ако такова куче не умее да се „отделя от стимули“ (минаващи котки, полуизядени пици, тичащи деца), то животът с него се превръща в много стресиращ всеки път, когато излезете на разходка. 

Основното нещо, което трябва да приемеш е, че личностните черти на някои кучета не отговарят на ситуациите, в които ги поставяме. 

Трениране ЗА ситуация, а не В ситуация

Човекът е устроен да се опитва да разреши и да отстрани проблема тогава, когато той се случва. Но това не работи за кучето или за начина, по който работи мозъкът му. 

Основната разлика между концептуалното обучение и други, по-традиционни, форми на кучешко обучение е разбирането, че не можем трайно да променим поведението или резултата в момента, в който се случват. 

Вместо това трябва да „прекроим мозъка“ на кучето (оформяйки различни негови концепции), така че следващия път, когато попадне в тази ситуация, да е подготвено с уменията (концепциите) които ще му помогнат да направи по-подходящ избор на поведение.   

Колко е развита всяка една конкретна концепция в личността на твоето куче влияе върху изборите на поведение, които прави всеки ден в живота си, а всички концепции съставят уникалната му личност. Всеки „проблем“, който среща кучето ти е определен от силните и слабите му концепции.  

Хубавата новина е, че всички тези концепции са динамични и могат да се развиват, но ако ти не вземеш активно участие в оформянето им, околната среда ще го направи вместо теб.  

Може би имаш куче, което е било ентусиазиран оптимист като малко, но след преживяване на негативно събитие (среща с агресивно куче, фойерверки в непосредствена близост или друга стресираща случка) вече е станало реактивно и песимистично? Но точно както околната среда и случайни събития могат да преоформят уменията му чрез преживяванията, точно така можеш и ти да влияеш на оформянето и развиването на концепциите, от които то се нуждае, за да се справя по-добре. Просто трябва да знаеш как.  

Концептуалното обучение те учи да тренираш ЗА ситуацията, а не В ситуацията. Да подготвиш предварително умения в кучето, с които то да може да се справя и да прави добри избори на поведения. Това води до резултати в реалния живот и до куче, което мисли преди да действа. 

Обучение базирано на игри

Личността на кучето се формира и променя с течение на времето, като се фокусираме върху изграждането и подобряването на отделните концепции.  

Това става чрез забавни и лесни 3-минутни игри, които оформят мисленето на кучето и изграждат липсващите умения.  

Ученето чрез игри и разбирането на поведението и емоциите на кучетата е мощно средство и дава изключителни резултати в реалния живот. 

Обучителната игра трябва да е време, в което се забавлявате заедно и съвсем не е нужно да е продължително. Игрите са разработени да се играят кратко, до три минути, както и да се впишат в натоварения ти начин на живот и да не изискват специално време и настройка, за да играете. Така се запазва мотивацията за игра и учене и в теб, и в кучето, по всяко време и навсякъде. Игрите излизат от тренировъчната атмосфера и се превръщат в начин на комуникация.

Всеки има три минути… докато приготвя кафето, чака пералнята или гледа телевизия! 

Няма ограничаващи правила, само игра и много оптимизъм!

Това е концептуалното обучение

То е могъщо, защото отива далеч отвъд обучението по „послушание“ – обучението на команди като “Седни” и “Легни”… Сами по себе си тези научени команди не се прехвърлят в реалния живот като предпочитани поведения в конкретните ситуации. Не идват като естествен избор за отговор на ситуацията от страна на кучето без вербалното изискване от страна на човека, а често и въпреки него, тези поведения не помагат. “Седни” и “Легни” не са полезни по никакъв начин в реалния живот, когато кучето е под натиска на висока възбуда, стрес, вълнение. 

Ако се фокусираш върху игри, тренирайки концепциите на кучето, ще видиш подобрения в неговата личност и уменията да избира поведенията, които му помагат да се справя в реалния живот спокойно, фокусирано или адаптивно, спрямо личността, която оформяш. Ще постигнеш реална трансформация.

Кои са най-често срещаните концепции, върху които се налага да положиш усилия, за да помогнеш на кучето си да се справя в живота?

Обучението, базирано на игри постига резултати при кучета от всички възрасти. Ако имаш подрастващо или пораснало куче, дори да си опитвал вече обучение и да не си постигнал желаните резултати, методът е идеалният начин да научиш кучето си на умения и да изградите ново ниво на връзката си. 

Постепенно ще виждаш все по-малко проблемно поведение и вашата връзка ще разцъфне в хармонично партньорство.