ПРЕДНИ ЛАПИ НА ПРЕДМЕТ

Целта на играта е да научите кучето по жестов или вербален сигнал да стъпва с двете предни лапи на посочен от вас предмет и да остава статично в тази позиция.

Поставянето на предните лапи върху нещо и след това получаване на хранителна награда за неподвижност в това положение е наистина страхотен начин за насърчаване на спокойствие, както и за повишаване на оптимизма на вашето куче. Играта е част и продължение на Граници и помага на кучето за стабилно поведение в градска среда. 

Използвайте лесен, не хлъзгав и стабилен предмет като малка кутия или книга. Поставете го на пода между вас и вашето куче и го поведете с ръка, с награда пред муцуната, да се придвижи към вас и щом стъпи с лапите върху предмета – наградете.

Примамването с храна (luring) е много по-спокоен метод за научаването на това поведение, отколкото оформянето (shaping). Докато лапите на вашето куче са върху предмета, награждавайте бавно и често с храна.

Ако кучето се притеснява, сложете няколко награди върху предмета, за да си ги вземе от там и да ги изяде. Ако се притеснява да стъпи, награждавайте всяко приближаване към предмета и опит за интеракция с него – подушване, поставяне на една лапа. Подхранвайте момента с повече награди, когато кучето постави двете си лапи на предмета. Не го задържайте дълго. Освободете го веднага с освобождаващия ви сигнал (ОК или каквато дума ползвате) и след това го примамете отново да се върне в позицията с лапите върху предмета.

След като сте изградили стабилно и спокойно стъпване с две лапи на предмета, започнете да се отмествате от предмета като посочвате на кучето къде да стъпи.

Впоследствие изнесете играта навън като посочвате на кучето да стъпи на всякакви повдигнати повърхности от градската среда – бордюр, стъпало, пънче… Това ще носи един допълнителен баланс и увереност на кучето, както и успокояване в моменти на тревожност.

Стъпвайки на предмета, можете да каните кучето и да изпълнява различни команди като седни, легни (без да сваля лапи от него), за да му помогнете да се задържа в Границата на предмета.

Освобождавайте много често. И изчаквайте то да избере да се върне и да стъпи отново на предмета.

Играта работи в следните концепции: